Visie

Het apothekersberoep ondergaat momenteel een grote verandering. Niet alleen de besparingsmaatregelen, maar ook het veranderende (koop)gedrag van de patiënten bezorgt de huidige apothekers heel wat uitdagingen. Daar waar vroeger de bereiding en aflevering van een geneesmiddel de hoofdzaak was, vormt adviesverlening, begeleiding en opvolging van patiënten nu de belangrijkste taak. Dit wordt farmaceutische zorg genoemd. Helaas ontbreken hiervoor vaak onvoldoende bijscholing, tijd en/of financiële middelen. 

In de apotheek moet de patiënt centraal staan. Met advies en diepgeworteld vertrouwen als stevige fundamenten, moeten we in staat zijn de meest efficiënte oplossing aan te reiken: advies en/of evidence-based producten. We moeten in staat zijn chronische patiënten efficiënt op te volgen en te begeleiden. Anderzijds zijn er patiënten die minder zorg nodig hebben. Deze moeten snel kunnen bediend worden. Farmaceutische zorg moet voor deze mensen kort en bondig, duidelijk en efficiënt maar vooral toegankelijk zijn wanneer zij dat nodig vinden. 

Het is een toekomst vol uitdagingen maar wij zijn ervan overtuigd dat bepaalde patiënten steeds zorg en begeleiding zullen nodig hebben en dat goede apothekers dus altijd nodig zullen blijven. Wij zijn dan ook enthousiast om samen te werken met apothekers die deze visie met volle overtuiging delen. 

Patient centred care als drijfveer voor de toekomst!

Charlotte werd geboren in 1992 te Oostende. Ze studeerde in 2015 af aan de universiteit Gent als master in de farmaceutische zorg. Ze is gespecialiseerd in klinische medicatiebeoordeling, waarvoor ze een bijkomende opleiding volgde te Utrecht. Charlotte is gepassonieerd bezig met het apothekersberoep en is ervan overtuigd dat dit beroep dan ook een mooie toekomst kan hebben, mits de nodige aanpassingen die de evolutie met zich meebrengt. Met Medicine Plus wil zij dan ook de helpende hand zijn voor de officina-apotheker die wenst mee te gaan in deze evolutie.